ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵԺ ԳԻԾ (+37410) 61-08-20


ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի գործունեության համառոտ նկարագիր
 

ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնը` ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ, հիմնադրվել է 1989թ.-ի նոյեմբերին: 1997թ.-ից կենտրոնի գործունեությունն ամրագրված է «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքով: ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ն Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շրջանում իրականացնում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և մոնիթորինգ: Իր գործունեության ընթացքում Կենտրոնը հասել է նշանակալի հաջողությունների հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման, բնակչության շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացման և անվտանգ վարքագծի ձևավորման գործում: Դրան մեծապես նպաստել է Կենտրոնի բարձր որակավորում ունեցող և փորձառու մասնագետների աշխատանքը:


ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները 

   


ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի փոխադարձ կապը տարբեր կազմակերպությունների հետ