Քվեարկություն

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ


ՀՀ ԱՆ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի» ստեղծման պատմությունը սկսվում է 1989 թվականից: Կենտրոնի գործունեությունն ամրագրված է 1997թ. փետրվարի 3-ին Ազգա­յին ժողովի կողմից ընդունված «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքով, համաձայն որի՝ ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և մոնիտո­րինգ իրականացնող կազմակերպություն է:

ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի հ. 1091-ն որոշմամբ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական հիմնարկը վերակազ­մա­վոր­ման ձևով վերակազմակերպվել է «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական     կենտ­րոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ): Համաձայն նշված որոշման կազմակերպության գործունեության նպատակն ու առարկան են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման աշխատանքների իրականացումն ու համակարգումը:

2016թ. մայիսին ՀՀ ձեռնարկությունների համապե­տական ֆինանսա­տնտեսական գործունեության վերլու­ծութ­յան արդյունքում վիճակագրական վարկանիշային դասակարգման աղյուսակում, որը հիմնված է պետական բյուջե հարկերի և այլ պարտադիր վճարների մասին տեղեկատվության վրա, ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ ՊՈԱԿ-ը Ազգային բիզնես-վարկանիշների միջազգային միության կողմից «Արտադրության արդյու­նավետություն» անվանակարգում մասնագիտացված բժշկական օգնության ոլորտում ստացել է «Վարկանիշի ոսկի» միջազգային հավաստագիր:  

2017թ. հունիսին ք.Հաագայում (Նիդերլանդների Թագավորություն) կայացած ՄԱԿ-ի պետական ծառայության ամենամյա մրցույթում ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ ՊՈԱԿ-ը «Առողջապահական ծառայությունների տրամադրման գործում նորարարություն և գերազանց որակ» անվանակարգում ճանաչվել է հաղթող և զբաղեցրել առաջին տեղը՝ ստանալով հավաստագիր պետական ծառայության տրամադրման գործում նորարարության և գերազանց որակի միջոցով Կայուն զարգացման 2030թ. Օրակարգի իրականացմանն աջակցելուն ուղղված ներդրման համար: