ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ


• Թեմա` «Իմունաբանական լաբորատոր հետազոտությունները կլինիկական պրակտիկայում»

Նախատեսված է` բժիշկ-լաբորանտների համար

Տևողությունը` 7 շաբաթ

 

• Թեմա` «Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի և մոլեկուլյար-գենետիկ մեթոդներով լաբորատոր հետազոտությունները կլինիկական պրակտիկայում» 

Նախատեսված է` բժիշկ-լաբորանտների համար

Տևողությունը` 2 շաբաթ


 Թեմա` «Լաբորատոր ախտորոշման կլինիկական հիմունքներն ու ժամանակակից մեթոդները»

Նախատեսված է` լաբորանտների համար

Տևողությունը` 2 շաբաթ