Քվեարկություն

Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված


1. «ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ հունիս-սեպտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

2. «ՏԱ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ հունիս-սեպտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

3. «ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

4. «ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ հունիս-սեպտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

5. «ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց խնամք և աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ հունիս-սեպտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

6. «ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ հունիս-դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն

7. «ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց խնամք և աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի 2019թ․ հունիս-դեկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն