Քվեարկություն

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ


«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պացիենտների թվաքանակը 2019թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում
 

N/N Բժշկական սպասարկման անվանումը Պացիենտների քանակ
1  ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի դիսպանսերային հսկողություն  2721
2  Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում 1
3  ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում  4

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն 2019թ. նոյեմբերի ընթացքում պետական պատվերի շրջանակում կատարված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայությունների վերաբերյալ 

Հ/հ Ծառայության անվանումը Քանակ
1 Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն  228
2 Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն 12
3 Իմունաբլոտի միջոցով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ռեֆերենսային հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն  39
4 ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ պացիենտի համար, մեկ ամսվա հաշվով, առանց բժշկական նշանակության ապրանքների)  1502
5 Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների, կաթնախառնուրդներով )  1
6 ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 4
7 Կենսանյութի հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 2404
8 Կենսանյութի հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հղիների շրջանում (ներառյալ թեստ հավաքածուի գինը, առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 0

  

 


Տեղեկատվություն 2019թ. նոյեմբերի ընթացքում մատուցված վճարովի ծառայությունների վերաբերյալ

Հ/հ Ծառայության անվանումը Քանակ
1 Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով ՄԻԱՎ 1/2 հակամարմինների հայտնաբերում, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն (հավաստագրի տրամադրումով) 125
2 Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ 1/2 հակամարմինների հայտնաբերում, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն (հավաստագրի տրամադրումով) 5
3 Սիֆիլիս RPR 7
4 Հեպատիտ C. HCVAb (ընդհանուր հակամարմիններ) 9
5 Հեպատիտ B. HBsAg (մակերեսային հակածին) 7
6 Արյան մեջ հեպատիտ C-ի հարուցիչի ՌՆԹ-ի հայտնաբերում 2
7 Արյան մեջ հեպատիտ B-ի հարուցիչի ԴՆԹ-ի հայտնաբերում 1
8 ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելիչ բուժում (դեղերով և բժշկական նշանակության ապրանքներով) 1
9 ՄԻԱՎ վարակի նախակոնտակտային կանխարգելիչ բուժում (դեղերով և բժշկական նշանակության ապրանքներով), 3 ամիս 1