Քվեարկություն

Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով


ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ


«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պացիենտների թվաքանակը 2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում
 

N/N Բժշկական սպասարկման անվանումը Պացիենտների քանակ
1  ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի դիսպանսերային հսկողություն  1792
2  Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում 3
3  ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում  4

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն 2018թ. ապրիլի ընթացքում պետական պատվերի շրջանակում կատարված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայությունների վերաբերյալ 

Հ/հ Ծառայության անվանումը Քանակ
1 Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն  140
2 Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն 13
3 Իմունաբլոտի միջոցով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ռեֆերենսային հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն  36
4 ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ պացիենտի համար, մեկ ամսվա հաշվով, առանց բժշկական նշանակության ապրանքների)  1480
5 Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների, կաթնախառնուրդներով )  3
6 ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 4
7 Կենսանյութի հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 1619
8 Կենսանյութի հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հղիների շրջանում (ներառյալ թեստ հավաքածուի գինը, առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 500

  

 


Տեղեկատվություն 2018թ. ապրիլի ընթացքում մատուցված վճարովի ծառայությունների վերաբերյալ

Հ/հ Ծառայության անվանումը Քանակ
1 Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով ՄԻԱՎ 1/2 հակամարմինների հայտնաբերում, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն (հավաստագրի տրամադրումով) 117
2 Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ 1/2 հակամարմինների հայտնաբերում, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն (հավաստագրի տրամադրումով) 7
3 ԷՆԱ (էրիթրոցիտների նստեցման արագություն) 1
4 Արյան ընդհանուր անալիզ 1
5 Սիֆիլիս RPR 6
6 Խոլեսթերին 1
7 Ընդհանուր սպիտակուց 1
8 Ալբումին 1
9 Կրեատինին 1
10 ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն  3