Քվեարկություն

Կարո՞ղ է արդյոք առողջ տեսք ունեցող մարդը լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված


Հանայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակ 2018թ.

11.06.19

ՀՀ նախագահի 2018թ. մրցանակը բժշկագիտության բնագավառում շնորհվեց «ՀՀ-ում ներդրված մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման համակարգի պահպանումը որպես ՄԻԱՎ-ից զերծ սերունդ ունենալու նախադրյալ» աշխատանքը հեղինակած ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի մասնագիտական խմբին, որի կազմում են բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս.Գրիգորյանը, Ժ.Պետրոսյանը, Վ.Արզաքանյանը, Տ.Գրիգորյանը և Ա.Պապոյանը: