ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԵԺ ԳԻԾ (+37410) 61-08-20


Քվեարկություն

Հնարավո՞ր է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակման վտանգը՝ միայն մեկ, հավատարիմ, ՄԻԱՎ-ով չվարակված զուգընկերոջ հետ սեռական հարաբերություններ ունենալով


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի
2017 թվականի ապրիլի 21-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

ՀՀ կառավարության 10/02/2011թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 37-րդ կետի համաձայն

 Պարզեցված ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՊԸԾՁԲ-ՍԿ-ՁԻԱՀ-17/1

 

Պատվիրատուն` «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Երևան, Աճառյան 2 հասցեում հասցեում, հայտարարում է պարզեցված ընթացակարգ։

Պարզեցված ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Սեմինարների կազմակերպման» ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր)։

Պարզեցված ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ՁԻԱՀ-ի կան­խարգել­­ման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հետևյալ հասցեով` ք.Երևան, Աճառյան 2, 209 սենյակ, Սոֆիա Գրիգորյանին, փաստաթղթային ձևով մինչև սույն հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող օրվանից հաշված «9»-րդ աշխատանքային օրվա ժամը «11:00»-ն և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։ 

Հայտերի բացումը տեղի կունենա «ՁԻԱՀ-ի կան­խարգել­­ման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ, հետևյալ հասցեով` ք.Երևան, Աճառյան 2 հասցեում, 2017թ. մայիսի 11-ին ժամը «11.00»-ին։  

  

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

«ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

 

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն «ՁԻԱՀ-ի կան­խարգել­­ման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար` «Սեմինարների կազմակերպման» ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՊԸԾՁԲ-ՍԿ-ՁԻԱՀ-17/1 ծածկագրով անցկացվող պարզեցված ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության……………

Հրավիրում ենք Ձեզ` մասնակցելու ՊԸԾՁԲ-ՍԿ-ՁԻԱՀ-17/1 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգին:

Պարզեցված ընթացակարգի փաթեթը հնարավոր է բեռնել` օգտագործելով հետևյալ կայքը.

http://gnumner.am/?module=hosting&utility=file_download&file=229339

 

Lրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող`

Սոֆիա Գրիգորյանին։

Հեռախոս`(+37410) 61-07-30։

Էլ.փոստ` gnumner@armaids.am։

 

Պատվիրատու`«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ: