Голосование

ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները


ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ն ունի 6 կառուցվածքային ստորաբաժանում`

 1. Բժշկական օգնության և սպասարկման բաժին
 2. Համաճարակաբանական հսկողության բաժին
 3. Լաբորատոր ախտորոշման բաժին
 4. Կանխարգելման բաժին
 5. Հոգեբանասոցիալական խորհրդատվության բաժին
 6. Վարչատնտեսական անձնակազմ

Բժշկական օգնության և սպասարկման բաժնի կազմում ընդգրկված են նաև`

 • Տուբերկուլոզի ախտորոշման ենթակառուցվածքը
 • Շարժական բուժախտորոշիչ երկու կլինիկաները
 • Իմունականխարգելման կաբինետը:

Համաճարակաբանական հսկողության բաժնի կազմում ընդգրկված է նաև՝

 • Մոնիտորինգի և գնահատման ազգային խումբը:

Լաբորատոր ախտորոշման բաժինը բաղկացած է հետևյալ լաբորատորիաներից`

 • ՄԻԱՎ-ի հաստատման լաբորատորիա
 • Իմունաբանական լաբորատորիա
 • ՊՇՌ-ի, մանրէաբանության, վիրուսաբանության և գենետիկայի լաբորատորիա
 • Կենսաքիմիական և կլինիկական լաբորատորիա:


ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները


Structure

 

ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ի փոխադարձ կապը տարբեր կազմակերպությունների հետ

 

Structure