Голосование

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ ՀԱՐԹԱԿ


«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի պացիենտների թվաքանակը 2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում
 

N/N Բժշկական սպասարկման անվանումը Պացիենտների քանակ
1  ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի դիսպանսերային հսկողություն  1901
2  Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում 5
3  ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում  0

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն 2018թ. սեպտեմբերի ընթացքում պետական պատվերի շրջանակում կատարված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժօգնության ծառայությունների վերաբերյալ 

Հ/հ Ծառայության անվանումը Քանակ
1 Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն  121
2 Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն 8
3 Իմունաբլոտի միջոցով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ռեֆերենսային հետազոտություն (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների), ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն  24
4 ՄԻԱՎ վարակով պացիենտի դիսպանսերային հսկողություն (մեկ պացիենտի համար, մեկ ամսվա հաշվով, առանց բժշկական նշանակության ապրանքների)  1508
5 Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների, կաթնախառնուրդներով )  5
6 ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կանխարգելում (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 0
7 Կենսանյութի հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ (առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 1604
8 Կենսանյութի հետազոտություն ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հղիների շրջանում (ներառյալ թեստ հավաքածուի գինը, առանց բժշկական նշանակության ապրանքների) 500

  

 
Տեղեկատվություն 2018թ. սեպտեմբերի ընթացքում մատուցված վճարովի ծառայությունների վերաբերյալ

Հ/հ Ծառայության անվանումը Քանակ
1 Իմունաֆերմենտային անալիզի մեթոդով ՄԻԱՎ 1/2 հակամարմինների հայտնաբերում, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն (հավաստագրի տրամադրումով) 128
2 Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ 1/2 հակամարմինների հայտնաբերում, ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խորհրդատվություն, համաճարակաբանական հետազոտություն (հավաստագրի տրամադրումով) 10
3 Սիֆիլիս RPR 3
4 Հեպատիտ C. HCVAg (ընդհանուր հակամարմիններ) 1
5 Հեպատիտ B. HBsAg (մակերեսային հակածին) 1
6 Արյան մեւ հեպատիտ C-ի հարուցիչի ՌՆԹ-ի հայտնաբերում 2
7 ՄԻԱՎ վարակի նախակոնտակտային կանխարգելիչ բուժում (դեղերով և բժշկական նշանակության ապրանքներով), 3 ամիս 1