РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Гор. линия (+37410) 61-08-20


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

«ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ-ում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների, կոմերցիոն սեռական ծառայություններ տրամադրող կանանց և տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություններ ունեցող տղամարդկանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների դաշտային աշխատանքների իրականացման նպատակով հայտարարել է «Գիտական հետազոտությունների ծառայությունների» ձեռքբերման պարզեցված ընթացակարգ ՊԸԾՁԲ-ԳՀԾ-ՁԻԱՀ-16/1 ծածկագրով:

 

Ընթացակարգի հրավերի փաթեթին կարող եք ծանոթանալ www.gnumner.am կայքում՝ հետևյալ հասցեով՝ http://gnumner.am/am/category/60/1.html և այն հնարավոր է բեռնել` օգտագործելով հետևյալ հասցեն http://gnumner.am/download/181925.html: